ceturtdiena, 20. jūnijs, 2024
"TP Riga" SIA / Technical Partners Int. Inc.
Vienības gatve 109, Riga, LV-1058, Latvia

Logo +371 29255223 ,
Logo ed.kalvins@tpriga.lv
 
Koģenerācijas stacijas

KOĢENERĀCIJAS STACIJAS – ENERĢIJA NO ATKRITUMIEM

Tehniskie Partneri piedāvā jaunu tehnoloģiju. 

Mēs piedāvājam koģenerācijas stacijas modeli, kurā enerģija tiek iegūta no biomasas un atkritumiem, balstoties uz uzlaboto termiskās pārstrādes tehnoloģiju.

Uzlabotā termiskās apstrādes tehnoloģija sasniedz ļoti augstu enerģijas ražošanas un siltuma atgūšanas efektivitāti un var pārstrādāt plaša spektra biomasas un atkritumu veidus. Biomasa (labība, graudaugu salmi, zāle, komposts no dārziem, koksnes atlikumi, pārpalikumi no lauksaimniecības sektora, notekūdeņu dūņas) un/vai atkritumi, pielietojot gazifikācijas un pirolīzes procesu - izejvielu pārveidošanu gāzē, kas tiek attīrīta un pēc tam tiek izmantota, lai darbinātu turbīnu vai iekšdedzes dzinēju, bet siltums, kas rodas no to darbības, tiek izmantots vietējai vai rūpnieciskajai centralizētajai siltumapgādei. 

Koģenerācijas stacijas jauda

Koģenerācijas stacijas izmēri ir viegli piemērojami vietējai situācijai un var tikt izstrādāti tā, lai tie atbilstu vietējām prasībām. 

Mēs piedāvājam koģenerācijas stacijas 0.5 - 10MW elektriskās jaudas pašu ražošanai vai pārdošanai Latvenergo tīklam un līdz 8 MW siltuma jaudas ražošanai, noliktavām vai pilsētas apkures sistēmai. 

Nepieciešamais atkritumu/biomasas daudzums ir līdz 35000 tonnu atkritumu gadā.
 

Piemērota vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem, kuriem:

 • Ir pieeja pie atkritumiem, kur atkritumu apsaimniekošanas nodeva (gate fee) tiek maksāta uzņēmumam, kas saņem un pārstrādā atkritumus;
 • Ražošanas procesā tiek radīti atkritumi (biomasa), piem., pārtikas pārstrādes uzņēmumi, putnu fabrikas u.c.;
 • Ir iespēja iegūto siltumu nodot centralizētajā siltumapgādes sistēmā vai izmantot ražošanas procesā;
 • Ir pieejams energosavienojums, kas atrodas pieņemamā attālumā no koģenerācijas stacijas, lai saražoto elektroenerģiju varētu nodot tālāk elektrotīklā. 

 

 

Šādas stacijas/iekārtas radītās priekšrocības vietējai sabiedrībai un saimniecībai ir:  

 • Siltums, kura izmaksas ir zemas;  
 • Enerģijas ražošana no atjaunojamiem avotiem;  
 • Risinājums problēmai ar atkritumu noglabāšanu un atkritumu plūsmas novirzīšanu prom no poligoniem.

  Mūsu speciālisti palīdzēs izvēlēties ekonomiski izdevīgāko un vietējām prasībām piemērotāko projektu.   

Saistībā ar koģenerācijas staciju projektiem izstrādājam: 

 • tehnisko specifikāciju iekārtas iegādei;
 • vides projektu, t.sk. ietekmes uz vidi novērtējumu;
 • biznesa plānu;
 • tehnisko projektu.

Piedāvājam arī projektu vadību koģenerācijas stacijas realizēšanai.

Uzzini vairāk!